Ordliste

Japansk  Dansk
A
Age tsuki Opadgående stød
Age uke Opadgående parade
Aka / shiro Rød/hvid-kæmper
Ashi barai Fodfejning
B
Bunkai Fortolkning af teknik i kata
C
Choku tsuki Lige stød
Chudan Midterste niveau på kroppen (Fra bæltestedet til hals)
D
Dachi Stilling
Dan Mestergrad (sort bælte fra 1 til 10 dan)
Dojo Træningssal
Dojo-kun Typisk  forstået som de 5 vigtige regler vi efterlever som karate udøvere
Domo Arigato Gozaimashita Mange tak. Bruges typisk efter træningen til instruktøren
E
Embusen Bevægelsesmønster for en given Kata
Empi Enten albue men også navn på en Kata
F
Fumi komi Stamp
G
Gasshuku Træningslejr
Gedan Nederste niveau på kroppen (Under bæltestedet og ned)
Gedan barai Nedadgående fejende parade
Geri Spark
Gi Den traditionelle hvide træningsdragt
Gichin Funakoshi (1868 – 1957) Stifteren af Shotokan Karate-do også kendt som “Den moderne karates far”
Go no sen At tage initiativet senere! Taktik hvor man leder modstanderen i bevægelser, der er fordelagtig for en selv så man derved kan afslutte kampen
Gohon kumite 5 skridts kamp, hvor angriber fx støder 5 gange som forsvareren parerer og afslutter med kontra på det sidste angreb.
Gyaku mawashi geri Et indefrakommende cirkelspark, kan også hedde Uramawashi geri
Gyaku tsuki Modsat stød (fx stød med modsatte arm i forhold til eget forreste ben)
H
Hachiji dachi Naturlig stilling
Hai Ja
Haishu Bagsiden af hånden
Haito uchi Slag med åben hånds inderside (stykket mellem roden af pegefinger og 1. led at tommelfingeren)
Hajime Begynd
Hangetsu dachi Halv måne stilling (vægtfordeling 50 / 50 )
Hansoku Fejl (bruges til konkurrence)
Hansoku Chui 3 og sidste fejl, point / sejr gives til modstander
Hantai Modsat
Heiko Parallel
Heiko dachi Parallel stilling
Heisoku dachi Samlet fødder
Hidari Venstre
Hiji Albue (kan også hedde Empi)
Hiki te Den tilbagetrækende arm under et stød / slag. Hiki te giver både balance og kræft til stødarmen. Kan også bruges til trække i modstanderen efter man har taget fat i modstanderen.
Hiza Knæ
Honbu Dojo Landets hovedskolen for stilarten
I
Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju En, To, Tre, Fire, Fem, Seks, Syv, Otte, Ni, Ti
Ippon ken Knyttet hånd hvor midterste pegefingerled er våbnet
Ippon kumite 1 skridts kamp (angreb  og parade med modangreb)
J
Jiyu ippon kumite 1 skridts frikamp
Jiyu Kumite Frikamp
Jodan Øverste Niveau (fra hals til øverst på hovedet)
Jogai Overtrådt / trådt ud af kamparealet ( bruges til konkurrencer)
Jogai Keikoku Overtrådt for anden gang, ½ point gives til modstanderen (bruges til konkurrencer)
Juji uke Parade hvor armen er krydset
Jun tsuki Stød med samme arm som forreste ben (Samme som Oi tsuki)
K
Kagi tsuki Kroget stød
Kaimoku Åben øjnene
Kaiten Rotation
Kakato Hæl
Kake uke Krog parade
Kamae En klarstilling
Karate Tom hånd
Karate Do Karatens vej
Karateka En karate udøver
Kata Form, en sammensat serie af teknikker,  der altid skal udføres på samme måde
Keage Snap spark
Kekomi Stop spark
Ken Knyttet hånd
Kentsui Hammerslag
Kiai Et kort “råb” hvor alt energi fokuseres i én bevægelse
Kiba dachi Rytterstilling (vægtfordeling 50 / 50 )
Kihon Basisteknik / Grundteknik
Kihon Ippon Kumite Et skridts kamp
Kime Fokusering af kraft
Kizami tsuki Et stød med forreste arm
Kohai Elev
Kokutsu dachi En bagudrettet stilling (vægtfordeling 70 / 30 )
Konnichiwa Goddag
Kosa dachi Stilling med krydset ben
Kumade Næven formes som en Bjørneklo
Kumite Kamp
Kyu-grad Elev grad (fra 10 til 1 kyu)
M
Mae Front / fremefter
Mae geri keage Front Snap spark, kan også hedde Mae keage.
Mae geri kekomi Front stop spark, kan også hedde Mae kekomi
Mae‑geri Frontspark
Mawashi Cirkel
Mawashi geri Cirkelspark
Mawasute Vending
Migi Højre
Mokusu Luk verden ude. Luk øjnene
Morote Begge hænder
Musubi‑dachi Hælene samlet træerne peger 45o udad
Maai Den korrekte afstand og timing i forhold til sin modstander
N
Nakadaka Ippon Ken Slag med langfingers 2. led
Naore/naote Tilbage til udgangspunkt
Neko ashi dachi Kattepote‑stilling
Nidan geri Dobbeltspark
Nukite Spydhånd
O
Obi Et bælte
Ohayo Gozaimasu Godmorgen
Oi tsuki Stød under bevægelse over forreste ben
Osae Pres ned
Osu Hilsen som bruges som goddag, farvel, ja, “jeg har forstået” inden for karaten
Otagai-ni-rei Buk for hinanden
Otoshi Ned
R
Ren tsuki På hinanden følgende stød
S
Sanbon kumite 3 skridts kamp
Seiken Knyttet hånd hvor våbenet er først kno på pege og langefinger
Seiza Meditationsstilling
Senpai Ældre / en med en højre grad (anciennitet)
Sen no sen At angribe (tage initiativ) på samme tid som ens modstander
Sensei Lærer, chefinstruktør i en klub
Sensei / sempai-ni-rei Buk for læreren / den højere graduerede
Sensei‑ni Front mod Senesei
Sensen no sen At tage initiativet først
Shiai kumite Stævne kamp
Shihan En formel titel til en højt gradueret instruktør (7 dan og opefter), der underviser andre instruktører.
Shomen Mod fronten
Shomen‑ni Front mod front . Buk for hinanden
Shomen-ni-rei Buk fremefter (mod flaget)
Shuto uchi Håndkantsslag
Shuto uke Parade med håndkant
Sokumen Til siden
Sokuto Fodkant
Sonoba På stedet
Soto uke Udvendig parade
Sukui uke Parade op i en bue
T
Tate empi Opadgående albue slag
Te kubi Håndled
Teisho uchi Slag med håndroden
Teisho uke Parade med håndroden
Tettsui uchi Hammerslag kan også hedde Kentsui
Tobi geri Flyvende spark
Tsukami Håndgreb/ at gribe fat med hænderne
tsuki Stød
U
Uchi uke Indvendig parade
Uke Parade
Uraken uchi Slag med bagsiden af hånden
Ushiro Bagud
Ushiro geri Bagudrettet spark
W
Waza Teknik
Y
Yame Stop
Yoi Klar
Yoko Sidelæns
Yoko geri keage Sidelæns snapspark
Yoko geri kekomi Sidelæns stopspark
Yudansha En bærer af det sorte bælte
Z
Zenkutsu dachi Fremadrettet stilling (vægtfordeling 60 / 40 )