Priser

Kontingent

Børn (8 -18 år): 1.200 kr. om året der opkræves med 100 kr. om måneden.

Unge og studerende (18 – 25 år): 1.500 kr. om året der opkræves med 125 kr. om måneden.

Voksne (25+ år): 3.000 kr. om året der opkræves med 250 kr. om måneden.

Træner du sammen med dit barn, betaler du samme pris som barnet.

I Mujin-Kai værdsætter vi den indsats de danske veteraner har ydet, derfor får veteraner ved fremvisning af gyldigt Veterankort 50 % rabat på kontingentet.

Priser opkræves via Nets. Vi anbefaler at kontingentbetalingen tilmeldes BetalingsService.

Indmeldelse
Hent vores indmeldelsesblanket.

kime