Priser

Kontingent

Børn (8 -18 år): Opkræves med 100,00 kr. om måneden, ialt 1.200,00 kr. om året.

Unge og studerende (18 – 25 år): Opkræves med 125,00 kr. om måneden, i alt 1.500,00 kr. om året.

Voksne (25+ år): Opkræves med 250 kr. om måneden, i alt 3.000,00 kr. om året.

Træner du sammen med dit barn, betaler du samme pris som barnet.

I Mujin-Kai værdsætter vi den indsats de danske veteraner har ydet, derfor får veteraner ved fremvisning af gyldigt Veterankort 50 % rabat på kontingentet.

Priser opkræves via Nets. Vi anbefaler at kontingentbetalingen tilmeldes BetalingsService.

Indmeldelse
Hent vores indmeldelsesblanket.

kime