Karate for voksne

Karate er mere end en sport, for mange voksne er det en livsstil.

Karate kræver ikke nogle speciel forudsætning, kun lysten til at lære. Så uanset alder kan du sagtens komme og træne med.

Shotokan-karate er en trænings- og omgangsform der er baseret på traditioner, disciplin og en konstant stræben efter at udføre enhver teknik så perfekt og effektivt som muligt. Det betyder ikke at man skal være elitesports mand/kvinde for at være med, men at vi hele tiden stræber efter at blive bedre og udvikle os.
Karate udvikler både din fysik, kropsforståelse og mentale fokus.

parade

Karate består af tre grundelementer:
Alle tre grundelementer er lige vigtige

  • Kihon er træning af grundteknikker med de forskellige stød, slag, spark, parader og stillinger. Man laver én eller en lille serie teknikker gentagende gange. Kihon bruges til at indøve grundbevægelser i karate og til at finpusse en enkelt teknik.
  • Kata betyder form og viser en kamp mod én eller flere tænkelige modstandere. En kata består af en serie forskellige teknikker efter hinanden. Inden for JKA-Shotokan findes 26 forskellige kata’er hvor teknikkerne er bygget op i en bestemt rækkefølge
  • Kumite betyder kamp. Der trænes flere forskellige slags kumite afhængigt af den enkelte udøvers niveau og tekniske kunnen. Når man starter med at træne kumite øver man afstand, parade og udførelse af angreb.
    Jiyu-kumite (frikamp) kæmpes først når de øvrige kumite-former beherskes. NB! Da Shotokan Karate ikke er en fuldkontakt karate, bruger vi markeringer. Det betyder at diverse angreb og parader blive stoppet lige inden de forårsager skader.

Se træningstider under Træning

Priser for voksentræning er 250 kr. per måned, svarende til 3.000 kr. om året. Læs mere om priser her.